Dagens namn:

Studier

JBK ser det som en viktig del i det fackliga arbetet att utbilda och utveckla sina medlemmar och till det använder vi vårt egna förbund eller vårat eget studieförbund ABF.

Studie-ekonomi:
Vi erbjuder ett stipendium till medlemmar som går medlemsutbildningar. Stipendiet är skattefritt (ej semesterlöne- eller pensionsgrundande).

Studiecirklar i ABF = gratis eller subventionerade:
Studiecirklar genom ABF och som ej är att hänföra till hobbyverksamhet, utan betraktas som allmänbildning, ersätter IF Metall både deltagaravgift och studie- material för. Exempel: Svenska, Matematik, Språk, Samhällsfrågor, Förenings-arbete (även Teckenspråk) Facklig medlemsutbildning, Miljö, Företagsekonomi, Politik m.m.

För cirklar i hobbyverksamhet betalar JBK anmälningsavgiften. Ev. kursmaterial och litteratur får du betala själv. Anmäl er till studieombudet på din grupp eller till studieansvarige Per Svantes. Vid osäkerhet om cirkelbidraget gäller kontakta JBK.
Studieorganisatör för JBK, Per Svantes. Tel:7 2866