Dagens namn:

Skyddet/ Skyddsombud

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.
Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Skyddsombudet..
- skall vända sig till arbetsgivaren med krav på åtgärder för en  tillfredsställande arbetsmiljö.
- Kan vid omedelbar eller allvarliga fara för arbetstagares liv bestämma att
  arbetet ska avbrytas. (ett så kallat skyddsombudsstopp)
- Utses och väljs av sina arbetskamrater och deras fackliga organisation i   tre år.
Huvudskyddsombud Kennet Arnberg Tel: 727 17