Dagens namn:

Skyddet

Vad är Arbetsmiljö?
Det är svårt att ge en enkel heltäckande information över hela skyddsverksamheten men vi vill informera lite om vad skydd är.

Arbetsmiljön består av allt vi har omkring oss på jobbet. Som människor påverkas vi av fysiska faktorer som luft, ljud, ljus, farliga ämnen och maskiner. Vi påverkas också av psykiska och sociala faktorer som arbetsmängd, hur arbetet är organiserat och gemenskap med arbetskamrater.
Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process för att hitta risker och ta bort dem, så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Arbetsmiljöregler skyddar oss mot risker i arbetet. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna alla ombudens arbetsmiljöarbete
Huvudskyddsombud Kennet Arnberg Tel: 7 2717