Förs'kringar

FÖRSÄKRINGAR

VISSTE DU ATT

 

Genom kollektivavtalet och andra försäkringslösningar har vi skapat ett extra skyddsnät för dig som medlem.

Detta skydd hjälper dig att klara din ekonomi när samhällets stöd inte räcker till.

 

Några exempel är följande:

 

- Dagersättning vid sjukskrivning

- Månadsersättning- Sjukbidrag eller förtidspension

- Förlust av anställning genom arbetsbrist

- Tillläggspension. Från 2008 betalas premier för alla som är 25 år.

 

Kontakta din försäkringsansvarige på gruppen för mer information.

Försäkringsansvarig för JBK, Malin Persson. Tel:714 63

Webbansvarig: JBK

Copyright @ All Rights Reserved