Dagens namn:

Försäkringar/ Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar har vi genom kollektivavtalet.

Avtalsgruppförsäkring AGS

- Dagersättning vid sjukskrivning
- Månadsersättning- Sjukbidrag eller förtidspension

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

- Ersättning för kostnader- inkomsförlust, sveda & verk, lyte och men.
- Ersättning till efterlevande.

Avgångsbidragsförsäkring AGB

- Förlust av anställning genom arbetsbrist

Avtalspension SAF-LO

- Tillläggspension. Från 2008 betalas premier för alla som är 25 år.

Tjänstegrupplivfärsäkring TGL

- Ersättning till vuxen efterlevande.
- Ersättning till efterlevande barn.
- Begravningshjälp till dödsboet.

I nämnda försäkringar finns det begränsningar och beräkningar. Kontakta ditt försäkringsombud eller JBK:s försäkringsansvarig för mer information
Försäkringsansvarig för JBK, Malin Persson. Tel:71463