Dagens namn:

Försäkringar

Det försäkringsskydd vi har som medlemmar i järnbruksklubben, är en komplettering av de socialförsäkringar som finns i Lagen om allmän försäkring och våra avtalsförsäkringar som regleras av kollektivavtal mellan LO-SAF.

Du kan även uppgradera/komplettera dina medlemsförsäkringar.Kontakta Folksam eller försäkringsansvarig.

Försäkringsansvarig för JBK, Malin Persson. Tel:71463